samtalefilosoffen

... en ledsager på tankens opdagelsesrejse

Græsvangen 171, 8381 Tilst

+45 25 88 40 34

marie@samtalefilosoffen.dk
 


Du er her: Om filosoffen > Uddannelsen

Uddannelsen

Uddannelsen hos Norsk selskap for filosofisk praksis består af et teorikursus som er åbent for alle, og en praksisuddannelse hvor der kun optages personer med en filosofisk faguddannelse på universitetsniveau (eller tilsvarende dokumenterbar filosofisk faglighed).

Teorikurset består af 3 kursusweekender på Universitetet i Oslo med tilhørende læsepensum, småøvelser og essayskrivning. Praksisuddannelsen består af 5 kursusweekender med tilhørende øvesamtaler og rapportskrivning samt 10 timers egenpraksis (dvs. at man selv går til filosof hos en erfaren praktiker) og 15 øvesamtaler med eksterne gæster under vejledning af en erfaren praktiker.

Hvert af de 5 moduler har et tema:

 1. Grundlæggende samtalefærdigheder
  Afklaring af forventninger, indkredsning af tema. Lytning. Åbne og lukkede spørgsmål m.m.
 2. Deling
  Om at bruge egne associationer, følelser, tanker og erfaringer i samtalerne. Om at trække filosofiske teorier ind i samtalen.
 3. Begrebsanalyse og begrebsreflektion
  Begrebsanalyse i samtalen. Bevidstgørelse omkring personlige værdier.
 4. Metaforer, billeder og perspektivændringer
  Om at bruge metaforer og billeder i samtalen. Scenarietænkning. Beslutningsteoretisk metode.
 5. Reflektion omkring følelser
  Når gæsten kommer for at reflektere over sorg, nedstemthed og andre tunge følelser.

Efter endt uddannelse har den filosofiske praktiker gennemført mindst 75 timers øvesamtaler. Kursusforløbet er tilrettelagt sådan at uddannelsen tager mindst 2 år. Dette for at sikre at øvelsesarbejdet og erfaringerne herfra kan nå at bearbejdes og bundfælde sig før der tages hul på et nyt tema.

Oslo-skolen lægger stor vægt på respekten for den enkeltes autonomi og bevidstheden om det etiske ansvar man påtager sig ved at modtage mennesker til samtale i en professionel sammenhæng. Læs mere om uddannelsen og de bærende principper hos Norsk selskap for filosofisk praksis og her på siden under Sådan arbejder jeg.